Avís Legal i Política de Privacitat

En compliment de l’establert en la Llei 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSI) , s’informa de les dades legals del titular del lloc web https://www.aticwebbcn.com / (en endavant www.aticwebbcn.com) :   Titular: Daniel Parra (en endavant el propietari ), Denominació comercial: Aticweb Bcn, Contacte: hola@aticwebbcn.com, Adreça: Gomis, 34-26, 08023, Barcelona,  Teléfon: 687 817 660.

Aquest lloc web ha estat creat per l’empresa comercial Aticweb Bcn amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. Accedint a aquest lloc web els visitants (usuaris d’ara endavant) accepten els següents termes i condicions:

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i de l’ús que de l’ell facin.

El simple accés a www.aticwebbcn.com no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre www.aticwebbcn.com i l’usuari i no compromet a gens a cap de les parts.

Serveis oferts i finalitat del lloc web:

La finalitat d’aquesta pàgina web és subministrar serveis de disseny web i posicionament d’aquestes pàgines en els cercadors. www.aticwebbcn.com pot oferir serveis o productes de tercers o propis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que poden variar en funció dels proveïdors de serveis i /o productes, eximint de responsabilitat a www.aticwebbcn.com pels danys causats a tercers.

L’accés a www.aticwebbcn.com suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

US DEL PORTAL: www.aticwebbcn.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al propietari. o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’un ús adequat dels continguts i serveis que el propietari ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del propietari, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El propietari es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el propietari no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participación.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL: El propietari per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del propietari o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del propietari. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del propietari. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines del propietari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: El propietari no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu:

(i) Errors o omissions en els continguts,

(ii) falta de disponibilitat del portal o

(iii) la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

(iv) La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web

El propietari no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

MODIFICACIONS: El propietari es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal

ENLLAÇOS: En el cas que en www.aticwebbcn.com es disposessin enllaços o hipervínculos des de altres llocs d’Internet, el propietari no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el propietari. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

De la mateixa manera no ens podem fer responsables de qualsevol enllaç provinent d’un lloc web que incompleixi la llei vigent i que es dirigeixi al nostre lloc web sense que aquest últim no hagi obtingut una autorització prèvia dels administradors d’aquest lloc, per escrit.

DRET D’EXCLUSIÓ: El propietari es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS: El propietari perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: El propietari podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre el propietari i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de Barcelona.

Política de privacitat

En el cas d’exercir alguna comunicació via telefònica o per e-mail amb www.aticwebbcn.com , suposa el consentiment exprés per part del comunicant de l’emmagatzematge de les seves dades en fitxers privats propietat de www.aticwebbcn.com, quedant aquestes dades protegides per la l Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests fitxers es troben dipositats en la nostra adreça física. www.aticwebbcn.com garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals de tots els seus usuaris.

Vostè pot exercir, a qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a hola@aticwebbcn.com o bé mitjançant un escrit dirigit a l’adreça postal indicada adjuntant a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI per garantir la seva identitat.

Les úniques maneres en què recollim informació personal dels usuaris és a través del formulari de contacte situat en cada peu de pàgina d’aquest portal web , consistint en el nom de l’usuari (amb o sense cognoms) i adreça de correu electrònic. Aquestes dades estan protegides per la Llei tal com s’indica en la Politica de Privadesa..

L’usuari de la web declara que les dades de contacte introduïts són certs i de la seva propietat, no fent-se responsable www.aticwebbcn.com de l’ús que d’aquestes dades que realitzi l’usuari.

Llegeixi la informació legal sobre la política de cookies:

Informació sobre la Política de cookies

Comparteix
Segueix-nos
CONTACTE